ویژگی یک سرمایه گذار واقعی در بازار مسکن

پنچ ریسک سرمایه گذاری در پیش خرید مسکن تهران

پیش خرید کردن به معنی خرید واحدی نیمه آماده میباشد که در مرحله ساخت قرار دارد و طی قراردادی فی مابین سازنده و خریدار جزئیات تمامی چیزهایی که باید تحویل خریدار شود مشخص میشود. به دلیل اینکه در خرید واحد آماده میتوان بصورت عینی همه چیز را مشاهده کرد اما در پیش خرید نمیتوان هر …

پنچ ریسک سرمایه گذاری در پیش خرید مسکن تهران ادامه مطلب »