شرایط فروش پهنه اف

پهنه F چیتگر: معرفی و شرایط فروش برج های پهنه اف

آخرین پهنه ایجاد شده در شهرک چیتگر، پهنه F می باشد که به منظور ساخت و ساز برای افرادی که دارای سهام توانمندسازی ارتش می باشند ایجاد شده است. پس از اتمام واحدهایی که در پهنه B چیتگر وجود داشت و آخرین واحدها در برج های N1 نیز به اتمام رسید، پهنه جدیدی معرفی شده …

پهنه F چیتگر: معرفی و شرایط فروش برج های پهنه اف ادامه مطلب »