آیا هنوز فرصت برای سرمایه گذاری وجود دارد ؟

پروژه های تعاونی ساز دولتی چگونه اجرا میشوند؟

بسیاری از پروژه های ساختمانی انبوه که در تهران یا دیگر شهرها ساخته میشود و نام یک سازمان و ارگان بر روی آن است بطور مثال میگویند پروژه وزارت نفت یا مخابرات بصورت تعاونی ساز و برای اعضای همان ارگان ساخته شده است و این کار معمولا از طریق تعاونی های مسکن شکل گرفته در …

پروژه های تعاونی ساز دولتی چگونه اجرا میشوند؟ ادامه مطلب »