پروژه های چیتگر جنوبی

پروژه های چیتگر جنوبی شهرک 22 بهمن

محدوده چیتگر جنوبی در جنوب اتوبان لشگری قرار گرفته است و در سوی شمالی آن چیتگر شمالی قرار گرفته شده است. این نواحی در قسمت جنوبی جنگل چیتگر واقع شده اند که در بالای جنگل دریاچه چیتگر قرار گرفته است که عموم مردم این منطقه را به همین شاخص اصلی به همراه ایران مال می …

پروژه های چیتگر جنوبی شهرک 22 بهمن ادامه مطلب »