پروژه سیمرغ

پروژه سیمرغ چیتگر (سهم ارتش از ستین)

پروژه سیمرغ چیتگر توسط تعاونی مسکن پدافند در حال اجرا میباشد . این پروژه در واقع سهم تعاونی مسکن پدافند از پروژه ستین میباشد و از بلوک های همین پروژه به اعضای جدید توسط تعاونی مسکن واگذار میشود . پروژه ستین شامل 12 بلوک 12 طبقه که در هر طبقه 8 واحد مسکونی قرار گرفته …

پروژه سیمرغ چیتگر (سهم ارتش از ستین) ادامه مطلب »