تعاونی انبوه سازان برما گستر همت غرب

پروژه الماس همت واقع در مروارید شهر منطقه 22

پروژه الماس همت در محدوده مروارید شهر منطقه 22 تهران چیتگر توسط شرکت توسعه سازه ابنيه الماس همت در قطعه زمینی مشاعی در مروارید شهر معرفی شده است که در حال حاضر نزدیک به 40 پروژه دیگر در این محدوده معرفی شده اند و همگی در مرحله اولیه تغییر کاربری زمین باقی مانده اند. این …

پروژه الماس همت واقع در مروارید شهر منطقه 22 ادامه مطلب »