ادعای دولت در مورد ادامه ریزش قیمت مسکن

سردرگمی بازار پیش فروش در پایان سال

در تاریخ نوشتار این مطلب در 23 ام اسفند سال 1400 در روزهای پایانی سال وضعیت بازار بصورت کامل روشن نشده است و باعث ایجاد سردرگمی بازار پیش فروش در پایان سال شده است . علت آن نیز روشن نشدن وضعیت توافقات و کشمکش بسیار در این امر میباشد و همچنین خبرهایی که یک روز …

سردرگمی بازار پیش فروش در پایان سال ادامه مطلب »