بهترین گزینه برای اجاره آپارتمان در تهران با 500 میلیون

وضعیت سند مالکیت واحدهای 25 متری چگونه است؟

دولت تهران اخیراً طرح “مسکن اقتصادی” را معرفی کرد که شامل ساخت خانه‌های 25 متری است. این طرح با انتقادات زیادی همراه بوده، به خصوص در مورد مجوزهای ساخت و کیفیت واحدها. برخی کارشناسان معتقدند که این خانه‌ها مشکل مالکیت برای متقاضیان ایجاد می‌کنند و کمبود متراژ باعث کاهش رفاه مردم می‌شود. مدیر عامل اتحادیه …

وضعیت سند مالکیت واحدهای 25 متری چگونه است؟ ادامه مطلب »