قدرت خرید مسکن در سال 1402 چقدر است ؟

متراژ مفید در قرارداد پیش فروش چیتگر

یکی از مواردی که توسط خریداران در هنگام خرید از پروژه های ساختمانی که در حال ساخت میباشند و پیش فروش میشوند توجه نمیشود متراژ مفید و هزینه ساخت برای آن متراژ میباشد . در قراردادهای پیش فروش پروژه های تعاونی ساز در واقع تمامی اعضا بصورت مشارکتی عملیات خرید زمین ، تراکم و عملیات …

متراژ مفید در قرارداد پیش فروش چیتگر ادامه مطلب »