نقشه پهنه B و D و جانمایی واحد های برج N,d

نقشه کلی پهنه BوD به همراه نقشه برج های NوDوG

در منطقه 22 تهران شهرک چیتگر که به نام شهرک ارتش یا امام رضا نیز شناخته می شود محل احداث و اجرای پروژه های ارتش است که در منطقه 22 تهران انجام می شود و هدف از آن واگذاری واحد به اعضایی از ارتش است که سهام توانمندسازی به آنها تعلق گرفته است که به …

نقشه کلی پهنه BوD به همراه نقشه برج های NوDوG ادامه مطلب »