بانک ها به مسکن نهضت ملی وارد میشوند

مناطق مسکونی که تبدیل به تجاری اداری شده اند

مناطق مسکونی که هم اکنون تجاری اداری هستند زمان شکل گیری شهر تهران ، بیشترین جمعیت از شهر ری به تهران سرازیر شدند و در واقع این افراد بنیان گذار و موسس تهران بوده اند . در شکل گیری اولیه شهر تهران مناطقی که امروزه بازار تهران و محله های اطراف آن هستند نقش بسیار …

مناطق مسکونی که تبدیل به تجاری اداری شده اند ادامه مطلب »