اختلاف قیمت آپارتمان های بالا شهر و پایین شهر تهران

خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن با سفته

نهضت مسکن ملی یک طرح جامع برای توجیه افراد با کم درآمد به خانه دار شدن است، اما متاسفانه برای برخی از افراد ممکن است پرداخت اقساط مقرر توسط دولت غیرممکن باشد. این موجب می‌شود که برخی از افراد به فروش امتیاز‌های خود نیاز داشته باشند. بر اساس تحقیقات انجام شده، باید توجه داشت که …

خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن با سفته ادامه مطلب »