بروز شدن قیمت املاک با توجه به شرایط کنونی

بررسی واحد های تجاری و اداری در منطقه 22

منطقه 22 تهران به عنوان آخرین محدوده ضمیمه شده به شهرداری تهران به منظور تامین نیاز تهران به فضای سبز ایجاد شده است ولیکن با تصمیم شهرداری برای اسکان سرریز جمعیت در این منطقه با کنترل تراکم مسکونی توسط شهرداری ساخت و ساز در این محدوده آعاز شد و به طبع مراکز تجاری و اداری …

بررسی واحد های تجاری و اداری در منطقه 22 ادامه مطلب »