پیش بینی وضعیت بازار مسکن

مدیریت بودجه در پیش فروش ساختمان

در تاریخ انتشار این مطلب در 20 بهمن سال 1400 نرخ ارز 1 ماه است که نزولی شده است . البته قیمتی که هم اکنون دارد برابر با مهرماه سال جاری میباشد و در برج 8 سال گذشته نیز به همین قیمت بوده است . این شرایط جو روانی را ایجاد میکند که باعث رکود …

مدیریت بودجه در پیش فروش ساختمان ادامه مطلب »