محله های متوسط تهران برای خرید و اجاره کدامند؟

محله های متوسط تهران برای خرید و اجاره کدامند؟

تهران به عنوان پایتخت کشور، به قدری گسترده شده است که هر منطقه آن دارای شرایط و خصوصیات خاصی برای زندگی، خرید و اجاره می باشد. برخی از مناطق برند شده اند و قیمت آنها بالا رفته است و برخی از مناطق به دلیل کمبود فضای ساخت قیمت گرفته اند و برخی نیز بر اساس …

محله های متوسط تهران برای خرید و اجاره کدامند؟ ادامه مطلب »