خانه های خالی به ضرر بازار مسکن خواهد شد

خانه های خالی به ضرر بازار مسکن خواهند شد

خانه های خالی به ضرر بازار مسکن یکی از قوانین جدیدی که دولت برای کنترل بازار مسکن وضع کرده است دریافت مالیات برای خانه های خالی میباشد . خانه هایی که بلا استفاده مانده و نه اجاره داده میشوند و در فروخته میشوند .زیاد بودن تعداد این خانه ها را زمانی میتوان فهمید که با …

خانه های خالی به ضرر بازار مسکن خواهند شد ادامه مطلب »