قیمت پهنه بی چیتگر

قیمت پهنه بی چیتگر: آخرین معاملات در سال 1403

پهنه بی چیتگر یا سروستان در منطقه 22 تهران از 15 بلوک تشکیل شده است که برخی از آنها در حال ساخت و برخی تحویل داده شده اند که شامل برج های N,D,G و B میباشند. این شهرک در حال حاضر بزرگترین شهرک در حال ساخت در منطقه 22 است که عملیات ساخت آن در …

قیمت پهنه بی چیتگر: آخرین معاملات در سال 1403 ادامه مطلب »