بررسی شرایط افزایش قیمت مسکن در سال 1403

بررسی شرایط افزایش قیمت مسکن در سال 1403

در تاریخ نگارش این مطلب در فروردین ماه سال 1403، با در نظر گرفتن بالا رفتن نرخ ارز در کشور و از سوی دیگر تنش های سیاسی که آخرین آن حمله به سفارت ایران در سوریه بوده است، قصد بررسی این موضوع را داریم که چه تاثیری بر وضعیت بازار مسکن خواهد گذاشت. در نظر …

بررسی شرایط افزایش قیمت مسکن در سال 1403 ادامه مطلب »