طرح بازسازی بافت فرسوده تهران به کجا رسید؟

قیمت ساخت در تعاونی های مختلف چگونه محاسبه میشود ؟

در این مطلب به بررسی این موضوع میپردازیم که نحوه محاسبه قیمت ساخت در تعاونی های مسکن به چه صورت با افزایش تورم و هزینه ساخت محاسبه میشود . یکی از مواردی که در پیش خرید از پروژه های تعاونی ساز باید در نظر داشت ، علی الحساب بودن قیمت ساخت پروژه است . به …

قیمت ساخت در تعاونی های مختلف چگونه محاسبه میشود ؟ ادامه مطلب »