ناکامی در کنترل بازار مسکن،اجاره نجومی شد!

قیمت رهن و اجاره مسکن در تهران مرداد 1402

در نیمه های  مرداد، به مرز نیمه‌ی راه رسیدیم و در اوج فرآیند انتقالات و تغییرات در بازار اجاره‌ای و مسکن قرار گرفتیم. اگرچه بر طبق سنت سه سال اخیر، نرخ افزایش اجاره‌ها در تعیینات دولتی محدود به ۲۵ درصد بود، اما در برخی مناطق، آمار نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت‌های رهن و اجاره …

قیمت رهن و اجاره مسکن در تهران مرداد 1402 ادامه مطلب »