چرا وام مشارکت در ساخت به پروژه های منطقه 22 تعلق نمیگیرد

نکاتی در مورد تاریخ شروع قرارداد پیش فروش

یکی از نکاتی که باید در قرارداد های پیش فروش در نظر داشته باشید این است که مواردی میبایست بصورت مکتوب در قرارداد شما ذکر شود و برخی از این موارد میتواند طوری آورده شود که هنگام فروش توسط فروشنده به آن استناد میشود اما هنگامی که واقعا نیاز است بصورت قانونی بدان عمل شود …

نکاتی در مورد تاریخ شروع قرارداد پیش فروش ادامه مطلب »