قرارداد پیش خرید چگونه بیمه میشود؟

از آنجا که تحویل واحد های نیمه آماده که در واقع پیش خرید شده اند بصورت عینی انجام نشده است و طی عملیات ساخت معامله انجام شده است بسیاری از نگرانی های خریدار مربوط به بیمه شدن قرارداد با فروشنده میباشد که چطور میتواند تمام جوانب را بررسی کرده و هرگونه مشکلی را پیش بینی …

قرارداد پیش خرید چگونه بیمه میشود؟ ادامه مطلب »