هر سرمایه گذاری در ملک موفق نیست !

پروژه خرازی 2، فروش پروژه خرازی 2 جهاد خانه سازی رزمندگان

این پروژه جدیدترین پروژه ی اجرا شده توسط یکی تعاونی های وابسته به بنیاد تعاون سپاه میباشد . پروژه خرازی 2 در واقع میتوان آخرین فاز از پروژه اصلی که با نام پروژه خرازی شناخته شده است نامید . در واقع پروژه اصلی متشکل از 5 تعاونی مربوط به بخش های مختلف سپاه میباشد که …

پروژه خرازی 2، فروش پروژه خرازی 2 جهاد خانه سازی رزمندگان ادامه مطلب »