واگذاری زمین و ساخت مسکن در شهرهای جدید

پروژه سهام توانمندسازی ارتش سهام 50 و 20 متری پهنه D چیتگر

فروش سهام توانمندسازی ارتش بصورت سهام 50 متری و سهام 20 متری در طرح توانمندسازی بازنشستگان ارتش برای کارمندان دارای سنوات بالای 15 سال در جریان میباشد . این پروژه توسط بنیاد تعاون بتاجا تحت عنوان کارفرما و پیمانکاری شرکت انبوه سازی آرشام در پهنه E شهرک چیتگر در حال اجرا میباشد. این پروژه شامل …

پروژه سهام توانمندسازی ارتش سهام 50 و 20 متری پهنه D چیتگر ادامه مطلب »