خرید ملک پیش خرید شده

شرایط فروش آپارتمان پیش خرید شده چیست؟

شاید برای شما سوال پیش آمده باشد که اگر ملک یا آپارتمانی را پیش خرید نموده باشید، شرایط فروش آن به شخص دیگر چیست و این شرایط در زمان ساخت و پیش از دریافت سند باشد. به طور کلی املاک پیش خرید شده 2 دسته هستند، دسته اول مربوط به پروژه های شخصی ساز و …

شرایط فروش آپارتمان پیش خرید شده چیست؟ ادامه مطلب »