پروژه سامان

پروژه سامان منطقه 22 تهران چیتگر

توجه داشته باشید نام پروژه سامان یا برج سامان مربوط به 2 پروژه مجزا از یکدیگر میباشد که شرایط ، مالک و پیشرفت آنها با بکدیگر کاملا متفاوت است اما به دلیل خلاصه بودن وضعیت به معرفی هر 2 در این مطلب میپردازیم . پروژه سامان بصورت شخصی ساز در مرحله پایان اسکلت و تیغه …

پروژه سامان منطقه 22 تهران چیتگر ادامه مطلب »