تعداد واقعی تعداد خانه های خالی و لوکس مشخص است؟

نگاه بازار مسکن به نرخ ارز 1401

در تاریخ هشتم خرداد ماه سال هزار و چهارصد و یک وضعیت بازار مسکن به گونه ای در شوک فرو رفته است و نگاهی به نرخ ارز دارد . دیگر بازارها نظیر خودرو نیز بعد از تصویب مجلس برای آزاد شدن واردات خودرو واکنش آنچنانی جز بی اعتمادی به این خبر نشان نداده است و …

نگاه بازار مسکن به نرخ ارز 1401 ادامه مطلب »