تاثیر جنگ ایران اسرائیل بر قیمت مسکن

تاثیر جنگ ایران و اسرائیل بر قیمت مسکن (فروردین 1403)

امروز 26 فروردین ماه سال 1403 است و در شب گذشته موشک هایی از سمت ایران به سوی اسرائیل شلیک شده است که البته با توجه به اخباری که امروز صبح مبنی بر اینکه ایران قصد ادامه عملیات را ندارد منتشر شده است، اما موضوعی که قبح آن ریخته شده است رویارویی مستقیم 2 کشور …

تاثیر جنگ ایران و اسرائیل بر قیمت مسکن (فروردین 1403) ادامه مطلب »