بیشترین حباب قیمت در کدام محدوده است؟

به موعد تحویل آپارتمان در پیش خرید توجه کنید

موعد تحویل آپارتمان در پیش خرید یکی از مهمترین اصل قرارداد در پیش خرید خانه موعد تحویل آن میباشد . در این قسمت قرارداد اصولا به جریمه دیرکرد و ضرر و زیان آن توجه زیادی میشود اما بخشی که آنرا نادیده می گیرند و باعث ایجاد دعوای حقوقی و کش و قوس فراوان میشود مربوط …

به موعد تحویل آپارتمان در پیش خرید توجه کنید ادامه مطلب »