بهترین پروژه های تعاونی ساز در منطقه 22 کدام هستند؟

بهترین پروژه های تعاونی ساز در منطقه 22 کدام هستند؟

بهترین پروژه های تعاونی ساز در منطقه 22 ساخت و ساز در منطقه 22 تهران در کنار منطقه 5 در رتبه بیشترین آمار قرار دارد و در لحاظ آمار معاملات نیز رتبه بندی به همین شکل است . اکثر زمین های منطقه 22 متعلق به ارگانهای نظامی و شهرداری میباشد و به همین دلیل عموما …

بهترین پروژه های تعاونی ساز در منطقه 22 کدام هستند؟ ادامه مطلب »