آیا مالکین آپارتمان خود را ارزان تر میفروشند ؟

بهترین نوع سرمایه گذاری مسکن در زمان رکود چیست؟

بهترین نوع سرمایه گذاری در دوران رکود در زمان تشکیل دولت های جدید و پایان دوره 8 ساله آنها وضعیت اقتصادی دچار نوساناتی میبشود . در ابتدای تشکیل آنها سعی در کنترل و ایجاد تعادل در بازار دارند و در دوره ی پایانی این روند کمتر میشود . در دوران رکود و رونق بازار شکل …

بهترین نوع سرمایه گذاری مسکن در زمان رکود چیست؟ ادامه مطلب »