فروش برج رادین

معرفی برج رادین در کوهک و پروژه رادین در وردآورد

در ابتدای این مطلب باید اشاره نماییم که برج رادین توسط تعاونی مسکن دانشگاه علوم انتظامی امین (دانشگاه پلیس) در بلوار کوهک منطقه 22 تهران اجرا و به اتمام رسیده است و پروژه رادین توسط یک تعاونی دیگر در محدوده وردآورد معرفی شده است که به دلیل تشابه اسمی به هر دو مورد می پردازیم. …

معرفی برج رادین در کوهک و پروژه رادین در وردآورد ادامه مطلب »