بانک ها به مسکن نهضت ملی وارد میشوند

با شرایط فعلی به بازار مسکن ورود کنیم یا خیر ؟

ما در بازه های زمانی مختلف بنا بر شرایط اقتصادی و جو روانی که بربازار حاکم است به پیش بینی روند بازار مسکن میپردازیم . در زمان نوشتار این مطلب به تاریخ 7 مهر سال 1401 تقریبا دو هفته ای است کشور با چالشی سیاسی روبروست و عملا کلیه بازارها به حالت رکود و مسکوت …

با شرایط فعلی به بازار مسکن ورود کنیم یا خیر ؟ ادامه مطلب »