بررسی شرایط افزایش قیمت مسکن در سال 1403

بازار مسکن بعد از عید چگونه خواهد بود؟ (سال 1403)

در زمان نگارش این مطلب در فروردین ماه سال 1403، وضعیت بازار به گونه ای پیش رفته است که افزایش نرخ دلار تا 20 درصد را شاهد بودیم و از سوی دیگر به دلیل مصادف شدن این رویداد با آخر سال در اسفند ماه سال 1402، به نظر می آید که بازار به نحوی به …

بازار مسکن بعد از عید چگونه خواهد بود؟ (سال 1403) ادامه مطلب »