آینده چیتگر

آینده چیتگر و چشم انداز رشد منطقه 22 تهران

اگر سری به چیتگر تهران زده باشید و عظمت آنرا مشاهده نموده باشید قطعا به این افتاده اید که آینده چیتگر و چشم انداز رشد منطقه 22 تهران تا کجا پیش خواهد رفت. این منطقه در حال حاضر تمامی مواردی که در یک شهر بزرگ دنیا قرار است وجود داشته باشد را دارد که شاید …

آینده چیتگر و چشم انداز رشد منطقه 22 تهران ادامه مطلب »