توان خرید مسکن در تهران چقدر است ؟

معرفی و جزئیات کامل پروژه های منطقه 22 تهران

اگر با منطقه 22 تهران آشنا شده اید حتما با مشاهده عظمت این منطقه این فکر به ذهنتان خطور کرده است که سرمایه گذاری در این منطقه میتواند یک فرصتی باشد که مانند هر منطقه در حال ساخت تهران که یک زمان فرصت خوبی برای خرید ملک و زمین در آنجا فراهم بوده و در …

معرفی و جزئیات کامل پروژه های منطقه 22 تهران ادامه مطلب »