ثبات

برج های سری N چیتگر شامل (n1,n2,n3,n4,n5,n6)

پروژه‌ها و برج‌های سری N در پهنه B شهرک چیتگر واقع شده‌اند. در انتهای سال 1398، فرآیند انتخاب واحدها با اولویت آخر سهام آغاز شد. بلوک‌های n3، n4، n5 و n6 انتخاب واحدها را شروع کردند، اما بلوک‌های n1 و n2 هنوز انتخاب نکرده‌اند. ابتدا شرایط پیش‌فروش به صورت سهامی بود و بعد از انتخاب …

برج های سری N چیتگر شامل (n1,n2,n3,n4,n5,n6) ادامه مطلب »